Przekaż darowiznę na remont
wspieram
      

Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszego przedszkola. Dokument zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Cele i zadania przedszkola
Rozdział III. Organy przedszkola i zakres ich działania
Rozdział IV. Organizacja przedszkola
Rozdział V. Opłaty ponoszone za żywienie w przedszkolu
Rozdział VI. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
Rozdział VII. Wychowankowie
Rozdział VIII. Sposób uzyskania środków finansowych na działalność
Rozdział IX. Postanowienia końcowe

Załączniki:

Ta strona korzysta z podstawowych ciasteczek (cookies). Polityka prywatności i cookies OK