Przekaż darowiznę na remont
wspieram
      

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Kępnie

 

Zarządzenie Nr 1/06/05/2024 Dyrektora Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie z dnia 06.05.2024

W sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie.


Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) oraz art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1304)
zarządzam, co następuje:

 1. Wprowadzam Standardy Ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w przedszkolu Sióstr
  Boromeuszek w Kępnie.
 2. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Standardów ochrony
  małoletnich przed krzywdzeniem.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
  zaopatrzone podpisem pracownika i datą dołącza się do akt osobowych w części B. Wzór
  oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Standardów.
 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wyświetlenie na ekranach ogłoszeniowych w
  Przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie oraz na stronie internetowej przedszkola.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.05.2024 r.

 

Całość zarządzania dostępna jest do pobrania w pliku PDF pod poniższym linkiem:

Ta strona korzysta z podstawowych ciasteczek (cookies). Polityka prywatności i cookies OK