Zajęcia dodatkowe

Religia

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość

przeczytaj

Język angielski

Dzieci odbierają język obcy jako zabawę i nabywają umiejętności językowe w ten sam sposób, w jaki uczą się języka ojczystego

przeczytaj

Język niemiecki

Nauka języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem

przeczytaj

Zajęcia taneczno – rytmiczne

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci, kształcenie ogólnej koordynacji ruchowej, a także rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

przeczytaj

Zumba

Zumba to zajęcia dla dzieci, które lubią bawić się i tańczyć

przeczytaj

Rehabilitacja ruchowa

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka

przeczytaj

Gimnastyka korekcyjna

Wiek przedszkolny, to okres intensywnego rozwoju dziecka

przeczytaj

Interaktywna Podłoga

Interaktywna Podłoga FunFloor to system stworzony z myślą o przedszkolach i szkołach podstawowych, które kładą nacisk na rozwój swoich podopiecznych w nowoczesny, innowacyjny sposób

przeczytaj

Zajęcia logopedyczne

Ćwiczenia te służą dzieciom, których mowa budzi zastrzeżenia, jak i tym, które mówią wadliwie

przeczytaj

Stymulacja polisensoryczna

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem

przeczytaj

Dogoterapia

Zajęcia wspierają rozwój dziecka, dzięki wykorzystaniu niezwykłego narzędzia pracy, jakim jest odpowiednio przygotowany pies – prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę

przeczytaj

Zajęcia komputerowe

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci techniką informatyczną i wdrażanie do świadomego korzystania z niej

przeczytaj

Szalone pomysły pani Kredki

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest bardzo ważną formą działalności dzieci w przedszkolu

przeczytaj

Przedszkolne neuronki

To wyjątkowe zajęcia, podczas których widowiskowe eksperymenty pozwalają dzieciom poznać wszystko, co nas otacza poprzez praktyczne ćwiczenia

przeczytaj

Mały ogrodnik

W trakcie zajęć dzieci poznają pracę ogrodnika

przeczytaj