Zajęcia dodatkowe

Stymulacja polisensoryczna

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem. W Sali Doświadczania Świata dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców: dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i mechanicznych. Pracownia ta daje także możliwość nabycia nowych umiejętności: ćwiczenia równowagi oraz koncentracji uwagi, daje także możliwość relaksu, wyciszenia, aktywnego spędzenia wolnego czasu.

wszystkie artykuły